APTS

All Piles Testing Services

APTS bv is een onafhankelijk, internationaal opererend bureau met specialisaties in de volgende zaken:

  • opstellen protocollen ten behoeve van proefbelastingen;
  • bezwijkproeven, geschiktheids- en controleproeven op zowel verloren testpalen als op productiepalen in het werk;
  • statische, dynamische, statnamic en statrapid proefbelastingen voor alle paaltypen;
  • geïnstrumenteerde paaltesten;
  • supervisie bij proefbelasten;
  • analyse en rapportage van de testresultaten;
  • uitvoeringscontrole, inclusief beoordeling van de relevante uitvoeringsparameters.

Actueel

(Her)bepaling van paalklassefactoren

Middels een proefbelasting kan een vaststelling plaatsvinden van het bezwijkdraagvermogen en het last‐verplaatsingsgedrag van de proefpaal (zowel op druk als op trek), met inbegrip van de verdeling van de schachtwrijving over de lengte van de paal en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proef.

Een greep uit ons werk

DLT paalproeven Woonzorgcentrum te Mechelen
Statische paalproeven HES Hartel Tank Terminal Rotterdam
RLT paalproeven Shimizu / Mitsui Factory te Geleen
Rapid Load Tests Utrecht
Paalproeven Audi Brussels
Belastingproeven te Loppersum
DC Appelweg Moerdijk
Statische paalproeven Terneuzen
Spoorbypass Mechelen
Galecopperbrug Utrecht (A12)

    

    

APTS

All Piles Testing Services

Gespecialiseerd in het uitvoeren van Statische proefbelasting (SLT), Dynamische proefbelasting (DLT), Statnamic proefbelasting (STN) en Statrapid proefbelasting (STR)

Actualiteiten

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen

  • Reductie paalklassefactoren

    Begin 2012 is de geotechnische norm NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels’ gepubliceerd. NEN-EN 9997-1 vermeldt de paalklassefactoren welke kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp. Uit onderzoek van Delft Cluster en CUR bleek echter dat de tot nu toe gehanteerde ontwerpwaarden niet aantoonbaar het volgens de wet vereiste betrouwbaarheidsniveau konden garanderen en dat verlaging van de huidige paalklassefactoren noodzakelijk was om te voldoen aan het in Nederland overeengekomen veiligheidsniveau.