Statische proefbelasting (SLT)

Proefbelasting op druk, trek of lateraal

De statische proefbelasting is de meest nauwkeurige en betrouwbare methode om de draagkracht en/of het vervormingsgedrag van een paal vast te stellen.

Afhankelijk van het doel van de proef wordt de belastingsprocedure conform de vigerende normen nader bepaald. Veel gebruikte normeringen zijn:

Code Omschrijving Land van herkomst
NPR 7201 Geotechniek - Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen Nederland
CUR-publicatie 236 Ankerpalen Nederland
ASTM D1143/D1143M Standard Test Methods for Deep Foundation Elements Under Static Axial Compressive Load Verenigde Staten
ASTM D3689/D3689M Standard Test Methods for Deep Foundation Elements Under Static Axial Tensile Load Verenigde Staten
ASTM D3966/D3966M Standard Test Methods for Deep Foundation Elements Under Static Lateral Load Verenigde Staten
NF P 94-262 Essai statique de pieu isolé sous charge axiale Frankrijk
NF EN ISO 22477-1 Essai de pieux : essai de chargement statique en compression Frankrijk
NF P 94-150-2 Essai statique de pieu isolé sous effort axial - Partie 2 : en traction Frankrijk
IS 2911-1-4 Code of practice for design and construction of pile foundations: Part 4 Load test on piles India

 
In de regel worden 6 à 8 gelijkwaardige belastingstrappen toegepast tot aan de maximale (bezwijk)waarde waarbij enkel alleen de kracht en de verplaatsing van de paalkop (elektronisch) worden gemeten en geregistreerd. Worden de proefpalen geïnstrumenteerd is het tevens mogelijk de krachten en verplaatsingen op verschillende niveaus te meten en te registreren. Op basis hiervan kan onderverdeling worden gemaakt in de draagkracht van de paalpunt en de schachtwrijvingskracht en kunnen desgewenst de paalklassefactoren van een paalfundering worden aangepast aan de hand van de verkregen data.

APTS bv kan voor het statisch proefbelasten het benodigde materieel en instrumentatie leveren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgd.

Palen zijn er in een heleboel verschillende vormen en maten en de statische paalproeven zijn in veel gevallen maatwerk. Zie ook onze Specials wat we voor u kunnen betekenen!

Proefbelastingsklassen SLT

De statische proefbelasting (SLT) kan worden toegepast voor de navolgende proefbelastingsklassen:

  • Klasse A1
  • Klasse A2
  • Klasse B
  • Klasse C
  • Klasse D

    

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.