Statnamic proefbelasting (STN)

Rapid load testing met reactiemassa

Statnamic heeft eveneens tot doel het bepalen van het grondmechanisch draagvermogen met het bijbehorende last-zakkingsgedrag van een funderingspaal.

Afhankelijk van het doel van de proef wordt de belastingsprocedure conform de vigerende normen nader bepaald. Veel gebruikte normeringen zijn:

Code Omschrijving Land van herkomst
NPR 7201 Geotechniek - Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen Nederland
ASTM D7383 Standard Test Methods for Axial Rapid Load (Compressive Force Pulse) Testing of Deep Foundations Verenigde Staten
NF EN ISO 22477-10 Essais de pieux : essai de chargement dynamique Essais des pieux : essai de charge rapide

 
Bij Statnamic wordt een reactiemassa gelanceerd door middel van snelle verbranding van een speciale brandstof in een drukkamer tussen ballast en paalkop, waardoor de paal kortstondig (zwaar) wordt belast. De gelanceerde reactiemassa wordt daarna via een hydraulisch systeem gevangen in een frame, zodat deze niet terug valt op de paalkop. Tijdens de lancering wordt de kracht in de paalkop als functie van de tijd gemeten met een elektronische drukdoos en wordt de verplaatsing van de paalkop automatisch gemeten met een optisch systeem. Uitwerking en interpretatie van het testresultaat geschiedt met speciaal ontwikkelde software volgens de “unloading point methode”.

De belasting is bij een Statnamic test quasi-statisch: de belasting (het lanceren van de reactiemassa) is slechts kort aanwezig, maar wel flink langer dan bij een dynamische proefbelasting (reistijd van de schokgolf). Hierdoor weet Statnamic enerzijds het belangrijkste nadeel (vervuiling door traagheidseffecten) voor het grootste deel te elimineren, terwijl anderzijds het belangrijkste voordeel van een dynamische test (met relatief weinig gewicht kan relatief veel belasting worden gegenereerd) weet te behouden. Dit laatste maakt het mogelijk om in kortere tijd veel testen uit te voeren, afhankelijk van de omstandigheden 4 tot 8 testen per dag.

APTS bv kan voor het statnamic proefbelasten het benodigde materieel mobiliseren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgd.

Proefbelastingsklassen STN

De statnamic proefbelasting (STN) kan worden toegepast voor de navolgende proefbelastingsklassen:

  • Klasse A2
  • Klasse B
  • Klasse C
  • Klasse D

    

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.