Dynamische proefbelasting (DLT)

High Strain Dynamic Testing

Het uitvoeren van een dynamische proefbelasting heeft eveneens tot doel het bepalen van het grondmechanisch draagvermogen met het bijbehorende last-zakkingsgedrag van een funderingspaal.

Afhankelijk van het doel van de proef wordt de belastingsprocedure conform de vigerende normen nader bepaald. Veel gebruikte normeringen zijn:

Code Omschrijving Land van herkomst
ASTM D4945 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations Verenigde Staten
NF EN ISO 22477-4 Essais de pieux : essai de chargement dynamique Frankrijk

 
Het meetprincipe is vrijwel identiek aan het uitvoeren van een PDA-meting, met als onderscheid dat de dynamische proefbelasting wordt uitgevoerd op een paal die in evenwicht verkeerd met de ondergrond en waarbij wateroverspanningen zijn gedissipeerd. Er wordt een zogenaamde ‘set-up’-periode in acht genomen. Teneinde het draagvermogen te bepalen wordt middels simulatiesoftware (bijv. DLTWave of CAPWAP) op basis van grondonderzoek en paaleigenschappen een paal-grond model opgesteld en een kunstmatig meetsignaal geconstrueerd. Het paal-grond model wordt vervolgens iteratief gewijzigd totdat een aanvaardbare ‘match’ met het daadwerkelijk geregistreerde meetsignaal bestaat (signal matching). Uit het op deze wijze bepaalde paal-grond model kan het draagvermogen worden afgeleid.

APTS bv kan voor het dynamisch proefbelasten het benodigde materieel mobiliseren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgd.

Proefbelastingsklassen DLT

De dynamische proefbelasting (DLT) wordt (vooralsnog) niet geaccepteerd voor proefbelastingsklassen A1, A2, B, C en/of D zoals vastgelegd in de NPR 7201.

    

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.