Belastingproeven te Loppersum

Het voorspellen van het seismisch gedrag van houten palen met betonnen oplanger is op dit moment een grote onzekerheid in het aardbevingsgebied. Inmiddels worden vanuit het Kennisteam van Centrum voor Veilig Wonen hiernaar enkele studies verricht.

In opdracht van Centrum voor Veilig Wonen hebben wij een negental belastingproeven in Loppersum uitgevoerd. Het doel van deze proefbelastingen was het voorspellen van seismisch gedrag van houten palen met oplanger. APTS heeft hiertoe 3 axiale en 6 laterale statische proefbelastingen op funderingspalen uitgevoerd. Deze horizontale en verticale proeven zijn uitgevoerd ter plaatse van 3 gesloopte woningen.

Het doel van deze tests is te achterhalen wat het axiale restdraagvermogen van een (dit specifieke type) paalfundering als functie van een horizontale kopverplaatsing, een en ander uitgedrukt in procenten van het oorspronkelijke axiale draagvermogen evenals het horizontale draagvermogen van het in dit project aanwezige paalsysteem.

Facts & Figures

  • APTS
  • Centrum Veilig Wonen

Gerelateerde projecten

DLT paalproeven Woonzorgcentrum te Mechelen
Statische paalproeven HES Hartel Tank Terminal Rotterdam
RLT paalproeven Shimizu / Mitsui Factory te Geleen
Rapid Load Tests Utrecht
Paalproeven Audi Brussels
DC Appelweg Moerdijk
Statische paalproeven Terneuzen
Spoorbypass Mechelen
Galecopperbrug Utrecht (A12)