Onze gerealiseerde projecten

Hieronder een selectie van enkele van onze projecten.
Voor ons volledige dienstenpakket mag u ons altijd contacteren.

 • DLT paalproeven Woonzorgcentrum te Mechelen

  Van Rooy-FBT bvba heeft APTS opdracht gegeven voor het testen van 10 funderingspalen. Omdat alle te beproeven palen werkpalen zijn (palen die later onderdeel uitmaken van het funderingssysteem) is voor dit project gekozen voor een DLT testmethode (Dynamic Load Test). Tijdens het uitvoeren van zo’n test wordt met een axiale slagkracht op de paalkop een relatief hoge belasting ingeleid bij een individuele verticale of hellende diepe funderingseenheid. Daarbij wordt deze kracht en de snelheidsreactie van de paal geregistreerd. De daarmee verkregen data geeft belangrijke informatie over het draagvermogen van een specifieke paal. APTS heeft dergelijke axiale DLT tests al uitgevoerd met een belastingbereik van 10 tot 750 ton.

  Meer
 • Statische paalproeven HES Hartel Tank Terminal Rotterdam

  De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een tankterminal in ontwikkeling. Moederbedrijf HES International is een zeer ervaren speler op het gebied van op- en overslag van (natte) bulkgoederen en ontwikkelt deze tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op de Maasvlakte.

  Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan.

  Meer
 • RLT paalproeven Shimizu / Mitsui Factory te Geleen

  In opdracht van Mitsui Chemicals Group bouwt Shimizu Corporation Netherlands Branch een nieuwe kunststoffen productiefaciliteit voor de automobielindustrie op Chemiepark Chemelot te Geleen Nederland. De bouw van deze fabriek draagt bij aan de wereldwijde noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. Vanuit de automotive industrie is er sprake van een sterk toenemende vraag naar lichtgewicht oplossingen op basis van polypropeen kunststof materialen. Op die manier wordt het gewicht van auto’s verlaagd en heeft dit een positief effect op het brandstofverbruik, het bereik van elektrische auto’s, en dus ook op de vermindering van CO2 uitstoot. Dit draagt bij tot verdere verduurzaming van het autogebruik.

   

  Meer
 • Rapid Load Tests Utrecht

  APTS BV heeft van De Vries en Verburg Bouw bv uit Stolwijk de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van Rapid Load Test (RLT) proefbelastingen klasse C ten behoeve van het project “Uitbreiding Eneco aan de Atoomweg te Utrecht”.

  De proefpalen betreffen standaard betonmortelschroefpalen. De gehanteerde diameters bedragen Ø300 en Ø400. De paalpuntniveau’s variëren van -13,00 m1 NAP tot -8,00 m1 NAP. De palen zijn vervaardigd door Jacbo Nederland bv uit Oosterhout.

  Meer
 • Paalproeven Audi Brussels

  Namens König GmbH uit Stade, Duitsland, heeft APTS, in samenwerking met GSNED B.V. uit Terneuzen, in september 2018 paalproeven uitgevoerd op 4 palen voor het project "Pile foundation works BRX-AP4" in Brussel, België.

  De paaltest werden uitgevoerd om het draagvermogen van de funderingspalen te bevestigen of om de stijfheid van de palen te verifiëren.

  Meer
 • Belastingproeven te Loppersum

  Het voorspellen van het seismisch gedrag van houten palen met betonnen oplanger is op dit moment een grote onzekerheid in het aardbevingsgebied. Inmiddels worden vanuit het Kennisteam van Centrum voor Veilig Wonen hiernaar enkele studies verricht.

  In opdracht van Centrum voor Veilig Wonen hebben wij een negental belastingproeven in Loppersum uitgevoerd. Het doel van deze proefbelastingen was het voorspellen van seismisch gedrag van houten palen met oplanger. APTS heeft hiertoe 3 axiale en 6 laterale statische proefbelastingen op funderingspalen uitgevoerd. Deze horizontale en verticale proeven zijn uitgevoerd ter plaatse van 3 gesloopte woningen.

  Meer
 • DC Appelweg Moerdijk

  APTS heeft in opdracht van Heembouw Roelofarendsveen bv een drietal statische paaltesten uitgevoerd. Middels een testframe op blokken en 1.2x het maximale testgewicht wordt via een hydraulische pomp in stappen de testpaal onderworpen aan de belasting welke van tevoren bepaald is.

  Voor dit project zijn Vibro palen voor de hoofdconstructie en Vibrocom palen voor de vloervelden toegepast. Beide varianten zijn getest middels axiale statische compressie tests en uitgevoerd middels ICE Sperwall 3e editie, hoofdstukken B- en C17.

  Meer
 • Statische paalproeven Terneuzen

  Op onze proeflocatie aan de Rooseveltlaan 8 te Terneuzen zijn statische proefbelastingen van diverse paalsystemen ten behoeve van het bepalen van de verdeling belastingafdracht schacht versus punt uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het draagvermogen van de paalpunt en paalschacht van de proefpaal/proefpalen.

  Er zijn een drietal Fundex groutinjectiepalen, 3 Fundexpalen en 3 Olivierpalen (voor Verhoef Funderingstechnieken) volledig geïnstrumenteerd getest. Bij de Fundex palen betreft het funderingspalen van het type Fundex/Fundex-GI met een paaldiameter van 460mm en puntdiameter van 560mm. In het geval van de Olivierpalen ging het om een paaldiamter van 310mm en een paalpunt van 460mm. De Fundexpalen waren grofweg 20m lang en de Olivierpalen zo'n 9m.

  Alle geteste palen zijn tevens akoestisch doorgemeten.

   

  Meer
 • Spoorbypass Mechelen

  Station Mechelen is een belangrijk openbaar vervoersknooppunt in het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant.  Om de mobiliteitsproblematiek rond de regio Mechelen te verbeteren worden 2 extra sporen (bypass) aangelegd. Dankzij de spoorbypass zal het station aan de Arsenaalzijde twee extra sporen krijgen, de toekomstige sporen 11 en 12. De sporen zullen in de eerste plaats gebruikt worden voor de hogesnelheidstrein (160 km/uur), maar ook voor de Diabolo (nieuwe luchthavenverbinding) en het Gewestelijk Expresnet (optimalisering verbinding met Brussel).

  Voor de realisatie van de spoorbypass werden door APTS een tweetal statische paaltesten uitgevoerd, variërend van 310 ton tot 530 ton. Beide paaltesten zijn volledig geïnstrumenteerd (klasse A – kracht- en vervormingsgestuurd), waardoor het last-zakkingsgedrag met inbegrip van de verdeling schachtwrijving en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proef kan worden vastgesteld.

  Meer
 • Galecopperbrug Utrecht (A12)

  In de periode 2013 tot 2015 renoveert Rijkswaterstaat de Galecopperbrug, onderdeel van de A12 bij Utrecht. De Galecopperbrug is 1 van de 14 bruggen binnen het project “Renovatie Bruggen”. Net als veel andere stalen bruggen uit de jaren ’70 vertoont de Galecopperbrug vermoeiingsverschijnselen. Bovendien is er nu meer verkeer dan tijdens de ontwikkeling werd voorzien en ook is het vrachtverkeer zwaarder geworden. Met de renovatie van de Galecopperbrug wordt ook de doorvaarthoogte voor scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal vergroot. Schepen worden steeds groter en vervoeren meer containers. Op termijn moet de hele vaarroute tussen de Rijn en Amsterdam geschikt zijn voor schepen met een hoogte van maximaal 9.10 meter, wat het mogelijk maakt om vier lagen containers te vervoeren. De Galecopperbrug wordt om deze reden enkele tientallen centimeters verhoogd.

  Meer