DLT paalproeven Woonzorgcentrum te Mechelen

Van Rooy-FBT bvba heeft APTS opdracht gegeven voor het testen van 10 funderingspalen. Omdat alle te beproeven palen werkpalen zijn (palen die later onderdeel uitmaken van het funderingssysteem) is voor dit project gekozen voor een DLT testmethode (Dynamic Load Test). Tijdens het uitvoeren van zo’n test wordt met een axiale slagkracht op de paalkop een relatief hoge belasting ingeleid bij een individuele verticale of hellende diepe funderingseenheid. Daarbij wordt deze kracht en de snelheidsreactie van de paal geregistreerd. De daarmee verkregen data geeft belangrijke informatie over het draagvermogen van een specifieke paal. APTS heeft dergelijke axiale DLT tests al uitgevoerd met een belastingbereik van 10 tot 750 ton.

Het valgewicht en de valhoogte worden afgestemd op een specifieke paal. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige paalconfiguratie het begrote draagvermogen ervan. De DLT testmethode wordt voornamelijk toegepast op werkpalen en is toepasbaar op alle voorkomende paaltypes, ook als deze op het water zijn geïnstalleerd (kanalen/rivieren/op zee). De betrouwbaarheid van de testresultaten kan nog aanzienlijk worden verhoogd ingeval de testresultaten kunnen worden gecorreleerd aan een SLT test (Statische Load Test).

Ook in dit specifieke project worden axiale DLT-compressietesten uitgevoerd op werkpalen. Het netto draagvermogen (Rc;net;d) van deze specifieke palen is ongeveer 700 en 1000 kN per paal. Vanwege het feit dat na het testen al deze palen deel zullen uitmaken van de fundering, is de testbelasting van deze palen beperkt tot anderhalf keer het netto begrote draagvermogen hetgeen neerkomt op 1050 en 1500 kN.

Facts & Figures

  • APTS
  • Van Rooy-FBT bvba
  • Dynamische proefbelasting

Gerelateerde projecten

Statische paalproeven HES Hartel Tank Terminal Rotterdam
RLT paalproeven Shimizu / Mitsui Factory te Geleen
Rapid Load Tests Utrecht
Paalproeven Audi Brussels
Belastingproeven te Loppersum
DC Appelweg Moerdijk
Statische paalproeven Terneuzen
Spoorbypass Mechelen
Galecopperbrug Utrecht (A12)