RLT paalproeven Shimizu / Mitsui Factory te Geleen

In opdracht van Mitsui Chemicals Group bouwt Shimizu Corporation Netherlands Branch een nieuwe kunststoffen productiefaciliteit voor de automobielindustrie op Chemiepark Chemelot te Geleen Nederland. De bouw van deze fabriek draagt bij aan de wereldwijde noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. Vanuit de automotive industrie is er sprake van een sterk toenemende vraag naar lichtgewicht oplossingen op basis van polypropeen kunststof materialen. Op die manier wordt het gewicht van auto’s verlaagd en heeft dit een positief effect op het brandstofverbruik, het bereik van elektrische auto’s, en dus ook op de vermindering van CO2 uitstoot. Dit draagt bij tot verdere verduurzaming van het autogebruik.

 

Dit nieuwbouwproject wordt gefundeerd op in de grond gevormde palen. In dit project worden 8 stuks proefpalen geïnstalleerd, 4 DPA palen en 4 CFA palen. Van elk paaltype worden er twee onderworpen aan een RLT klasse B proef. De RLT klasse B proeven worden uitgevoerd met een op een rupsonderstel gemonteerde testinstallatie. Onze RLT machine is speciaal ontworpen voor het uitvoeren van quasi statische paaltesten. In het kort bestaat de test uit het laten “vallen” van een valgewicht met een massa van 25.000 kg op de paalkop van de te beproeven paal.

Voor dit project worden in dit geval in totaal 4 paaltesten uitgevoerd. Deze paaltesten worden uitgevoerd door APTS in opdracht van Shimizu Corporation Netherlands Branch. Alle tests worden uitgevoerd volgens de laatste versie van de NPR 7201. Elke individuele test wordt uitgevoerd als een RLT, klasse B-test.

De planning is dat deze nieuwe fabriek medio 2020 start met de productie.

 

Facts & Figures

  • APTS
  • Shimzu Corporation Netherlands Branch
  • Rapid Load Test

Gerelateerde projecten

DLT paalproeven Woonzorgcentrum te Mechelen
Statische paalproeven HES Hartel Tank Terminal Rotterdam
Rapid Load Tests Utrecht
Paalproeven Audi Brussels
Belastingproeven te Loppersum
DC Appelweg Moerdijk
Statische paalproeven Terneuzen
Spoorbypass Mechelen
Galecopperbrug Utrecht (A12)