(Her)bepaling paalklassefactoren

NEN-EN 9997-1 en NPR 7201

Begin 2012 is de geotechnische norm NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels’ gepubliceerd. NEN-EN 9997-1 vermeldt de paalklassefactoren welke kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp. Uit onderzoek van Delft Cluster en CUR bleek echter dat de tot nu toe gehanteerde ontwerpwaarden niet aantoonbaar het volgens de wet vereiste betrouwbaarheidsniveau konden garanderen en dat verlaging van de huidige paalklassefactoren noodzakelijk was om te voldoen aan het in Nederland overeengekomen veiligheidsniveau.

De normcommissie ‘Geotechniek’, waarin de gehele geotechnische branche in Nederland is vertegenwoordigd, heeft daarom besloten om per 1 januari 2017 de paalklassefactoren voor de paalpunt (αp) voor alle paaltypen met 30% te reduceren. Om deze reductie op de paalpunt te ongedaan te maken dienen paalleveranciers, door middel van statische proefbelastingen, de paalklassefactoren aan te tonen. De voorwaarden waaraan deze statische proefbelastingen moeten voldoen staan omschreven in NEN-EN 9997-1 en NPR 7201.

Proefbelastingsklassen

In de NPR 7201 zijn proefbelastingen ingedeeld in vijf klassen: klasse A1, A2, B, C en D. Een proefbelasting van klasse A kan zowel worden gebruikt voor de vaststelling van landelijk geldende paalklassefactoren (klasse A1) als voor de bepaling van het draagvermogen voor de betreffende locatie van het bouwwerk (klasse A2).

Proefbelastingsklasse A1

In geval van een landelijke vaststelling van de paalklassefactoren (klasse A1) behoren de te beproeven palen qua installatie gelijk te zijn aan de palen die in de praktijk in Nederland worden toegepast en waarvan de beschrijving is vastgelegd en waarvoor deze paalklassefactoren gelden. De afmetingen van de proefpaal behoren te liggen in de range van in de praktijk leverbare afmetingen. De resultaten van de proefbelasting en de afgeleide paalklassefactoren zijn geldig voor paaldiameters respectievelijk paalbreedten vanaf 67 % tot 200 % van de beproefde paaldiameter respectievelijk paalbreedte.

Proefbelastingsklasse A2

Bij uitvoering van een proefbelasting van klasse A2 voor een bepaalde locatie van een bouwwerk mag volgens NEN 9997‐1 de paaldiameter worden beperkt tot 50% van de in het werk toe te passen paaldiameter. Hierbij behoort de verschaalde paaldiameter minimaal gelijk te zijn aan 350 mm en de slankheid van de paal L/deq kleiner dan of gelijk aan 80. De installatiewijze behoort gelijk te zijn aan de palen die in het werk worden toegepast.

Aanvullende bepalingen voor ankerpalen

Paalklassefactoren voor ankerpalen behoren per project te worden vastgesteld. Een proefbelasting van klasse A1 voor de vaststelling van landelijk geldende paalklassefactoren is derhalve niet toegestaan. In geval van ankerpalen is een beperking van de paaldiameter niet toegestaan. De afmetingen van de proefpaal behoren kleiner of gelijk te zijn aan de in de praktijk leverbare afmetingen.

    

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Wij staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden.