Galecopperbrug Utrecht (A12)

In de periode 2013 tot 2015 renoveert Rijkswaterstaat de Galecopperbrug, onderdeel van de A12 bij Utrecht. De Galecopperbrug is 1 van de 14 bruggen binnen het project “Renovatie Bruggen”. Net als veel andere stalen bruggen uit de jaren ’70 vertoont de Galecopperbrug vermoeiingsverschijnselen. Bovendien is er nu meer verkeer dan tijdens de ontwikkeling werd voorzien en ook is het vrachtverkeer zwaarder geworden. Met de renovatie van de Galecopperbrug wordt ook de doorvaarthoogte voor scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal vergroot. Schepen worden steeds groter en vervoeren meer containers. Op termijn moet de hele vaarroute tussen de Rijn en Amsterdam geschikt zijn voor schepen met een hoogte van maximaal 9.10 meter, wat het mogelijk maakt om vier lagen containers te vervoeren. De Galecopperbrug wordt om deze reden enkele tientallen centimeters verhoogd.

Rijkswaterstaat heeft aannemersbedrijf KWS Infra, onderdeel van VolkerWessels, opdracht gegeven om de Galecopperbrug (A12) te renoveren. De renovatie verlengt de levensduur van de brug over het Amsterdam Rijnkanaal met dertig jaar. De opdracht is gegund voor een bedrag van circa 80 miljoen euro. Het werk wordt uitgevoerd onder de naam “combinatie Galecom”. KWS Infra werkt daarin samen met Mercon, Hollandia en CT-de Boer.

Om te bevestigen dat het geotechnisch draagvermogen van de funderingspalen aan het ontwerp voldoet en dat de paalkopzakking na het aanbrengen van de palen niet groter is dan toegestaan, worden een tweetal proefbelastingen uitgevoerd om het draagvermogen en de verwachte paalkopzakking te verifiëren.
 

Er worden door APTS een tweetal statische paaltesten uitgevoerd, variërend van 660 ton tot 750 ton. Beide paaltesten zijn volledig geïnstrumenteerd (klasse A – kracht- en vervormingsgestuurd), waardoor het last-zakkingsgedrag met inbegrip van de verdeling schachtwrijving en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proef kan worden vastgesteld.

Facts & Figures

  • APTS
  • Kandt

Gerelateerde projecten

DLT paalproeven Woonzorgcentrum te Mechelen
Statische paalproeven HES Hartel Tank Terminal Rotterdam
RLT paalproeven Shimizu / Mitsui Factory te Geleen
Rapid Load Tests Utrecht
Paalproeven Audi Brussels
Belastingproeven te Loppersum
DC Appelweg Moerdijk
Statische paalproeven Terneuzen
Spoorbypass Mechelen