Over APTS

All Piles Testing Services

APTS bv is een onafhankelijk, internationaal opererend bureau gespecialiseerd in het uitvoeren van Statische proefbelastingen (SLT), Dynamische proefbelastingen (DLT), Statnamic proefbelastingen (STN) en Statrapid proefbelastingen (STR).

APTS bv is in september 2010 opgericht en acteerde tot januari 2012 onder de handelsnaam AnkerPaalTestServices. Sinds januari 2012 werken IFCO en BMNED/GSNED in samenwerkingsverband onder de naam APTS bv. Voor zowel IFCO als voor BMNED/GSNED betekende dit een uitbreiding van het dienstenpakket en werd de naam van de alliantie omgedoopt naar All Piles Testing Services. Vanuit deze vennootschap worden heden ten dage allerhande funderingspalen en ankers getest middels bezwijkproeven, geschiktheids- en controleproeven, zowel statisch (SLT), dynamische (DLT), Statnamic (STN) en Statrapid (STR).

De uitvoerende partijen binnen APTS bv hebben ook al voor oprichting van APTS bv vele jaren actieve ervaring op het gebied van proefbelastingen opgebouwd. Dit maakt APTS bv tot een sterke partner waar alle in elkaar grijpende facetten betreffende proefbelastingen, uitvoeringscontrole, analyse van het last-verplaatsingsgedrag en rapportage bij elkaar zijn gebracht.

Heeft u een vraag?

Dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Max. 10,00MB