APTS, All Piles Testing Services

Wilt u graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws en nieuwe ontwikkelingen? Bekijk hieronder het nieuwsoverzicht!

Reductie paalklassefactoren

Begin 2012 is de geotechnische norm NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels’ gepubliceerd. NEN-EN 9997-1 vermeldt de paalklassefactoren welke kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp. Uit onderzoek van Delft Cluster en CUR bleek echter dat de tot nu toe gehanteerde ontwerpwaarden niet aantoonbaar het volgens de wet vereiste betrouwbaarheidsniveau konden garanderen en dat verlaging van de huidige paalklassefactoren noodzakelijk was om te voldoen aan het in Nederland overeengekomen veiligheidsniveau.