Statrapid proefbelasting (STR)

Rapid load testing met valgewicht

Statrapid heeft eveneens tot doel het bepalen van het grondmechanisch draagvermogen met het bijbehorende last-zakkingsgedrag van een funderingspaal.

Afhankelijk van het doel van de proef wordt de belastingsprocedure conform de vigerende normen nader bepaald. Veel gebruikte normeringen zijn:

Code Omschrijving Land van herkomst
NPR 7201 Geotechniek - Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen Nederland
ASTM D7383 Standard Test Methods for Axial Rapid Load (Compressive Force Pulse) Testing of Deep Foundations Verenigde Staten
NF EN ISO 22477-10 Essais de pieux : essai de chargement dynamique Essais des pieux : essai de charge rapide

 
In tegenstelling tot de Statnamic proefbelasting kunnen met een Statrapid proefbelasting de funderingspalen worden getest zonder gebruikmaking van explosieven. Met behulp van de PSLT-machine (pseudo-static load tester) wordt een valgewicht van 25-ton op een HD verenpakket neergelaten. Dit verenpakket wordt door de impact van het valgewicht een zekere mate ingedrukt waarna het valgewicht als gevolg van de in het verenpakket aanwezige energie terug omhoog wordt geworpen. Op het moment dat het omhoog geworpen valgewicht zijn hoogst mogelijke positie bereikt, wordt het “gevangen” in een speciaal ontworpen vangsysteem. Hiermee wordt voorkomen dat het valgewicht op een ongecontroleerde wijze de te beproeven paal nogmaals belast. Door het feit dat het valgewicht door het verenpakket wordt teruggeworpen, wordt een optimale duur bereikt voor de klaplengte. Feitelijk is de klaplengte door het eerst in- en daarna uitveren van het verenpakket, dubbel zo lang als dit wordt vergeleken met systemen zonder een terugwerp mechanisme.

Met de inzet van deze machine kan dus met recht worden gesproken over een quasi-statische test welke ruimschoots voldoet aan de criteria die daar op grond van de vermelde normen worden gesteld.

Naast het achterwege kunnen blijven van explosieven is een bijkomend voordeel dat Statrapid proefbelasting worden uitgevoerd middels een zelfrijdende PSLT-machine, waardoor de inzet van een mobiele telekraan niet nodig is.

APTS bv kan voor het statrapid proefbelasten het benodigde materieel mobiliseren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgd.

Proefbelastingsklassen SRT

De statrapid proefbelasting (STR) kan worden toegepast voor de navolgende proefbelastingsklassen:

  • Klasse A2
  • Klasse B
  • Klasse C
  • Klasse D

    

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.