Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

APTS heeft zich gespecialiseerd in alle soorten grond- weg- en waterbouwwerken en heeft de kwaliteit van haar activiteiten hoog in het vaandel staan. Vanuit dit perspectief heeft APTS een doordacht kwaliteitmanagementsysteem geïmplementeerd; een ontwikkeling die ons de toekenning van het ISO 9001-certificaat heeft gebracht. De certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem maakt aantoonbaar dat APTS aan alle eisen van de norm voldoet en dat zij in staat is om haar diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken. 

Het kwaliteitssysteem van APTS is door TÜV Nederland door middel van periodieke bezoeken getoetst en beoordeeld. Daarnaast heeft APTS een eigen KAM-coördinator die het gecertificeerd managementsysteem continue beoordeelt en onderhoudt. 

Download hier het ISO 9001-certificaat


Veiligheid

Veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen onze organisatie. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in de bekende VCA-checklist voor aannemers. Alle medewerkers van APTS, met uitzondering van de afdeling administratie, zijn in het bezit van het certificaat veiligheid voor leidinggevende (VCA-VOL). Voor de veldwerkafdeling geldt dat alle leidinggevenden eveneens beschikken over VCA-VOL. Daarnaast zijn alle overige veldmedewerkers in het bezit van het certificaat basisveiligheid (VCA-B). Om de veiligheidsaspecten volledig te beheersen is naast een individuele certificering ook besloten om APTS als bedrijf zijnde te certificeren. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in een VCA**-certificaat. Dit VCA**-certificaat toont aan dat APTS voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Het veiligheidswaarborgingssysteem van APTS is door TÜV Nederland door middel van periodieke bezoeken getoetst en beoordeeld. Daarnaast heeft APTS een eigen KAM-coördinator die het gecertificeerde veiligheidswaarborgingssysteem continue beoordeelt en onderhoudt.

Download hier het VCA**-certificaat