Trekproeven

APTS voert ook allerhande trekproeven uit. Bij deze proeven kunnen palen / ankers worden getest op hun (ontworpen) treksterkte.

Boven de proef te belasten paal wordt een opstelling gerealiseerd waaraan de reactiekracht kan worden ontleend. Hierbij kunnen hulppalen worden toegepast, of bijvoorbeeld groutankers. De trekbelasting wordt door middel van een vijzel op een vijzelstoel op het frame aangebracht, waarbij de grootte van de afgegeven belasting elektronisch wordt gemeten met een drukdoos. De verplaatsing van de paalkop / het anker en -punt kan regelmatig worden gemeten met behulp van een nauwkeurigheidswaterpastoestel of meetklokjes. Ook kunnen de palen worden geïnstrumenteerd door op diverse diepten rek- en spanningsmeters te installeren. 

In de regel worden 6 à 8 gelijkwaardige belastingtrappen toegepast tot aan de maximale (bezwijk)waarde waarbij enkel alleen de kracht en de verplaatsing van de paalkop (elektronisch) worden gemeten en geregistreerd. Worden de proefpalen geïnstrumenteerd is het mogelijk de krachten en verplaatsingen op diepere niveaus te meten en registreren en kan aan de hand van de verkregen data paalklassefactoren bij het ontwerp van een paalfundering worden toegekend en/of aangepast.

APTS kan voor de trekproeven het benodigde materieel en instrumentatie leveren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.