Statnamic proefbelasting

Statnamic is een samentrekking van static en dynamic en heeft eveneens tot doel het bepalen van het grondmechanisch draagvermogen met het bijbehorende last-zakkingsgedrag van een funderingspaal. 

Bij Statnamic wordt een reactiemassa gelanceerd door middel van snelle verbranding van een speciale brandstof in een drukkamer tussen ballast en paalkop, waardoor de paal kortstondig (zwaar) wordt belast. 
De gelanceerde reactiemassa wordt daarna via een hydraulisch systeem gevangen in een frame, zodat deze niet terug valt op de paalkop. Tijdens de lancering wordt de kracht in de paalkop als functie van de tijd gemeten met een elektronische drukdoos en wordt de verplaatsing van de paalkop automatisch gemeten met een optisch systeem.

Voordeel van een dynamische test ten opzichte van een statische proefbelasting is het feit dat men met een relatief klein (val)gewicht en relatief grote kracht kan genereren, waardoor aanvoeren en opbouwen van een frame met ballast niet nodig is. Het grote nadeel is dat de meetresultaten worden ‘vervuild’ door dynamische traagheidseffecten en eventuele kruip-effecten niet kunnen detecteren. Strikt gezien spreekt men van een dynamische test indien de tijdsduur dat de belasting aanwezig is (de heiklap), korter is dan de reistijd van de daarmee in de paal geïntroduceerde schokgolf naar de paalvoet en weer terug naar de paalkop. 

De belasting is bij een Statnamic test quasi-statisch: de belasting (het lanceren van de reactiemassa) is slechts kort aanwezig, maar wel flink langer dan de hierboven genoemde reistijd van de golf. Hierdoor weet Statnamic enerzijds het belangrijkste nadeel (vervuiling door traagheidseffecten) voor het grootste deel te elimineren, terwijl anderzijds het belangrijkste voordeel van een dynamische test (met relatief weinig gewicht kan relatief veel belasting worden gegenereerd) weet te behouden. Dit laatste maakt het mogelijk om in kortere tijd relatief veel testen uit te voeren, afhankelijk van de omstandigheden 4 tot 8 testen per dag.

Uitwerking en interpretatie van het testresultaat geschiedt met speciaal ontwikkelde software volgens de “unloading point methode”. Vergelijking met diverse ter controle uitgevoerde statische proefbelastingen heeft uitgewezen dat de nauwkeurigheid van het aldus voorspelde bezwijkdraagvermogen zeer behoorlijk is. 

APTS kan voor het statnamic proefbelasten het benodigde materieel mobiliseren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.