Statische proefbelasting

De statische proefbelasting is de meest nauwkeurige en betrouwbare methode om de draagkracht van de paalpunt, de schachtwrijvingskracht en het vervormingsgedrag van een paal vast te stellen. 

Boven de proef te belasten paal wordt een opstelling gerealiseerd waaraan de reactiekracht kan worden ontleend. Hierbij kunnen hulppalen worden toegepast, of bijvoorbeeld groutankers. Ook kan bij de proefbelasting van drukpalen gebruik worden gemaakt van een ballastsysteem. De ballast kan bestaan uit stapelbaar materiaal, zoals beton- of staalblokken. De belasting wordt door middel van een vijzel op de paalkop aangebracht, waarbij de grootte van de afgegeven belasting elektronisch wordt gemeten met een drukdoos. De zakking van de paalkop en -punt kan regelmatig worden gemeten met behulp van een nauwkeurigheidswaterpastoestel of meetklokjes. Ook kunnen de palen worden geïnstrumenteerd door op diverse diepten rek- en spanningsmeters te installeren. 

Afhankelijk van het doel van de proef wordt de belastingsprocedure conform NEN-EN 1997-1, CUR richtlijn 236, 'Essai statique de pieu isolé sous charge axiale' en/of 'Axial pile loading test – Part 1 : Static Loading' nader bepaald. In de regel worden 6 à 8 gelijkwaardige belastingstrappen toegepast tot aan de maximale (bezwijk)waarde waarbij enkel alleen de kracht en de verplaatsing van de paalkop (elektronisch) worden gemeten en geregistreerd. Worden de proefpalen geinstrumenteerd is het mogelijk de krachten en verplaatsingen op diepere niveaus te meten en registreren en kan aan de hand van de verkregen data paalklassefactoren bij het ontwerp van een paalfundering worden toegekend en/of aangepast.

APTS kan voor het statisch proefbelasten het benodigde materieel en instrumentatie leveren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.