Dynamische proefbelasting

Het uitvoeren van een dynamische proefbelasting heeft eveneens tot doel het bepalen van het grondmechanisch draagvermogen met het bijbehorende last-zakkingsgedrag van een funderingspaal. 

Het meetprincipe is vrijwel identiek aan het uitvoeren van een PDA-meting

met als onderscheid dat de dynamische proefbelasting wordt uitgevoerd op een paal die in evenwicht verkeerd met de ondergrond, waarbij wateroverspanningen zijn gedissipeerd. Er wordt een zogenaamde ‘set-up’ periode in acht genomen.

Teneinde het draagvermogen te bepalen wordt met een simulatieprogramma (DLTWave) op basis van grondonderzoek en paaleigenschappen een paal-grond model opgesteld en een kunstmatig meetsignaal geconstrueerd. Het paal-grond model wordt vervolgens iteratief gewijzigd totdat een aanvaardbare ‘match’ met het daadwerkelijk geregistreerde meetsignaal bestaat (signal matching). Uit het op deze wijze bepaalde paal-grond model kan het draagvermogen worden afgeleid. 

Dynamische proefbelastingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een ‘dood’ valgewicht, dat met behulp van een telekraan wordt opgehesen en dat men daarna (via een glijstang) weer op de paalkop laat vallen. Hoewel dit qua mobilisatie voordelen biedt ten opzichte van het gebruik van een heiblok, dient bedacht te worden dat uitvoering van een afzonderlijke test veel bewerkelijker is en kwalitatief veel mindere meetsignalen oplevert, met als impliciet resultaat een minder betrouwbare voorspelling van het draagvermogen. 

APTS kan voor het dynamisch proefbelasten het benodigde materieel en instrumentatie leveren en de uitvoering alsmede uitwerking van de proeven verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard kan ook de rapportage en de bijbehorende interpretatie worden verzorgt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.